Zlatníky

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
2,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:680
Okres:Bánovce nad Bebravou
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
ocuzlatnikystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
7,2 %
35,1 %
+Dlhová služba
3,0 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
0,5 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-14,3 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
14,9 %
14,4 %
+Čistý majetok
101,8 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
46,8 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
52,1 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-99 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
53 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
739 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-36 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Zlatníky

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
469 513 €
+Kapitálové príjmy
2 648 €
+Bežné výdavky
467 055 €
+Kapitálové výdavky
72 567 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
931 €
+Dlhodobé záväzky
2 379 €
+Krátkodobé záväzky
17 747 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
33 385 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
14 326 €
+Úrokové splátky
673 €
+Finančné účty
8 309 €
+Neobežný majetok
530 883 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
681
+Výsledok hospodárenia
-24 784 €