Zlatníky

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
2,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:680
Okres:Bánovce nad Bebravou
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
ocuzlatnikystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
3,1 %
25,0 %
+Dlhová služba
1,7 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
4,2 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,3 %
1,4 %
+Intenzita investovania
-0,1 %
5,2 %
+Čistý majetok
341,9 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
249,5 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
267,7 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
33 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
22 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 420 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
1 731 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Zlatníky

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
509 746 €
+Kapitálové príjmy
740 €
+Bežné výdavky
488 472 €
+Kapitálové výdavky
0 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 246 €
+Dlhodobé záväzky
3 098 €
+Krátkodobé záväzky
12 356 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
14 867 €
+Bankové úvery a výpomoci
14 867 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
7 512 €
+Úrokové splátky
710 €
+Finančné účty
30 830 €
+Neobežný majetok
1 610 964 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
671
+Výsledok hospodárenia
1 161 483 €