Zlatníky

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:680
Okres:Bánovce nad Bebravou
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
ocuzlatnikystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,3 %
21,5 %
+Dlhová služba
1,1 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
5,3 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,5 %
0,7 %
+Intenzita investovania
2,8 %
6,7 %
+Čistý majetok
307,5 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
352,1 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
369,1 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
21 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
2 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 402 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
38 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Zlatníky

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
571 249 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
540 774 €
+Kapitálové výdavky
16 211 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 211 €
+Dlhodobé záväzky
4 559 €
+Krátkodobé záväzky
12 972 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 630 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 630 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
5 725 €
+Úrokové splátky
131 €
+Finančné účty
45 668 €
+Neobežný majetok
1 596 518 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
681
+Výsledok hospodárenia
25 628 €