Zvolen

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:42 868
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
mestozvolen.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
6,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
13,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
9,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
448,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
194,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
225,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
20,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
31 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
42 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 156 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
51 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Zvolen

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
6 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
33 340 574 €
+Kapitálové príjmy
319 397 €
+Bežné výdavky
28 810 313 €
+Kapitálové výdavky
3 512 957 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 037 631 €
+Dlhodobé záväzky
6 483 932 €
+Krátkodobé záväzky
3 372 170 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 813 024 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 813 024 €
+Úvery od ŠFRB
6 181 989 €
+Výdavky na splácanie istiny
992 929 €
+Úrokové splátky
123 681 €
+Finančné účty
6 548 762 €
+Neobežný majetok
130 857 898 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
42 868
+Výsledok hospodárenia
2 178 426 €