Zvolen

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,5
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:42 868
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
mestozvolen.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
29,3 %
30,1 %
+Dlhová služba
4,2 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
10,4 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,1 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
10,3 %
16,2 %
+Čistý majetok
569,9 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
115,2 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
154,1 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
16,4 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
0 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
153 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 973 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-3 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Zvolen

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
6 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
22 635 835 €
+Kapitálové príjmy
1 534 608 €
+Bežné výdavky
20 285 093 €
+Kapitálové výdavky
3 865 078 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
1 137 135 €
+Dlhodobé záväzky
4 407 707 €
+Krátkodobé záväzky
2 920 680 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
5 734 183 €
+Úvery od ŠFRB
3 648 952 €
+Výdavky na splácanie istiny
699 597 €
+Úrokové splátky
228 036 €
+Finančné účty
3 364 370 €
+Neobežný majetok
129 577 445 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
42 531
+Výsledok hospodárenia
-113 431 €