Zvolen

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:42 868
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
mestozvolen.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
32,5 %
35,1 %
+Dlhová služba
4,3 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
1,2 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-17,4 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
21,5 %
14,4 %
+Čistý majetok
566,8 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
84,8 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
122,1 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
29,8 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-99 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
173 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 026 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-64 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Zvolen

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
6 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
20 793 908 €
+Kapitálové príjmy
3 489 733 €
+Bežné výdavky
20 544 821 €
+Kapitálové výdavky
7 952 047 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 082 701 €
+Dlhodobé záväzky
7 965 174 €
+Krátkodobé záväzky
2 900 890 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
6 130 860 €
+Úvery od ŠFRB
6 741 408 €
+Výdavky na splácanie istiny
780 465 €
+Úrokové splátky
185 518 €
+Finančné účty
2 459 611 €
+Neobežný majetok
133 195 324 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
42 396
+Výsledok hospodárenia
-2 719 061 €