Zvolen

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:42 868
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
mestozvolen.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
32,2 %
34,9 %
+Dlhová služba
5,3 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
9,4 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-4,4 %
0,2 %
+Intenzita investovania
14,3 %
6,7 %
+Čistý majetok
628,8 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
87,2 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
125,2 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
39,6 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-26 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
159 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 098 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-24 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Zvolen

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
5 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
22 307 626 €
+Kapitálové príjmy
2 521 902 €
+Bežné výdavky
20 207 350 €
+Kapitálové výdavky
5 722 555 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 014 044 €
+Dlhodobé záväzky
9 377 496 €
+Krátkodobé záväzky
2 667 915 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
5 556 940 €
+Úvery od ŠFRB
8 243 359 €
+Výdavky na splácanie istiny
865 219 €
+Úrokové splátky
243 469 €
+Finančné účty
2 325 354 €
+Neobežný majetok
135 112 414 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
42 206
+Výsledok hospodárenia
-1 002 482 €