Zvolen

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,6
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:42 868
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
mestozvolen.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
27,1 %
25,0 %
+Dlhová služba
5,2 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
7,5 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,8 %
1,4 %
+Intenzita investovania
6,6 %
5,2 %
+Čistý majetok
583,9 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
112,4 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
148,4 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
35,7 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
5 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
140 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 007 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-15 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Zvolen

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
6 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
23 387 766 €
+Kapitálové príjmy
1 134 750 €
+Bežné výdavky
21 634 858 €
+Kapitálové výdavky
2 681 482 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
874 063 €
+Dlhodobé záväzky
8 897 654 €
+Krátkodobé záväzky
2 426 414 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
6 052 751 €
+Bankové úvery a výpomoci
6 052 751 €
+Úvery od ŠFRB
7 960 582 €
+Výdavky na splácanie istiny
883 963 €
+Úrokové splátky
267 164 €
+Finančné účty
2 726 339 €
+Neobežný majetok
134 516 653 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
43 311
+Výsledok hospodárenia
-641 843 €