Zvolen

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:42 868
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
mestozvolen.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
23,1 %
23,5 %
+Dlhová služba
5,0 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
5,2 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,9 %
2,9 %
+Intenzita investovania
0,3 %
4,9 %
+Čistý majetok
554,6 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
134,0 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
175,4 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
32,8 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
29 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
128 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 073 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-8 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Zvolen

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
5 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
24 307 422 €
+Kapitálové príjmy
461 480 €
+Bežné výdavky
23 034 559 €
+Kapitálové výdavky
526 820 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
924 682 €
+Dlhodobé záväzky
8 380 028 €
+Krátkodobé záväzky
2 230 901 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
5 409 991 €
+Bankové úvery a výpomoci
5 409 991 €
+Úvery od ŠFRB
7 673 230 €
+Výdavky na splácanie istiny
930 111 €
+Úrokové splátky
244 963 €
+Finančné účty
2 988 326 €
+Neobežný majetok
132 837 554 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
42 206
+Výsledok hospodárenia
-328 705 €