Zvolen

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:42 868
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
mestozvolen.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
14,5 %
23,6 %
+Dlhová služba
4,5 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,0 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
9,8 %
1,7 %
+Intenzita investovania
0,7 %
8,6 %
+Čistý majetok
506,7 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
185,4 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
200,6 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
27,6 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
65 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
87 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 021 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
24 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Zvolen

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
6 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
27 297 074 €
+Kapitálové príjmy
1 492 631 €
+Bežné výdavky
24 305 469 €
+Kapitálové výdavky
1 673 524 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
447 155 €
+Dlhodobé záväzky
7 250 161 €
+Krátkodobé záväzky
2 948 685 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
3 874 928 €
+Bankové úvery a výpomoci
3 874 928 €
+Úvery od ŠFRB
7 087 573 €
+Výdavky na splácanie istiny
981 578 €
+Úrokové splátky
187 155 €
+Finančné účty
5 466 635 €
+Neobežný majetok
128 913 077 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
43 148
+Výsledok hospodárenia
1 051 574 €