Zvolen

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:42 868
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
mestozvolen.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
11,2 %
20,2 %
+Dlhová služba
4,2 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,4 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,7 %
7,3 %
+Intenzita investovania
5,4 %
4,1 %
+Čistý majetok
482,2 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
194,9 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
225,1 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
24,9 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
47 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
71 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 054 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
42 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Zvolen

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
6 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
29 125 212 €
+Kapitálové príjmy
1 050 825 €
+Bežné výdavky
25 513 483 €
+Kapitálové výdavky
2 634 142 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 010 256 €
+Dlhodobé záväzky
6 949 591 €
+Krátkodobé záväzky
3 346 095 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
3 187 627 €
+Bankové úvery a výpomoci
3 187 627 €
+Úvery od ŠFRB
6 789 689 €
+Výdavky na splácanie istiny
985 186 €
+Úrokové splátky
154 001 €
+Finančné účty
6 521 055 €
+Neobežný majetok
128 455 996 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
43 100
+Výsledok hospodárenia
1 796 814 €