Zvolen

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
4,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:42 868
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
mestozvolen.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
8,6 %
18,8 %
+Dlhová služba
5,1 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
10,9 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,6 %
0,8 %
+Intenzita investovania
9,1 %
10,1 %
+Čistý majetok
460,6 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
152,8 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
179,0 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
22,3 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
12 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
58 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 116 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
19 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Zvolen

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
6 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
30 179 473 €
+Kapitálové príjmy
1 973 233 €
+Bežné výdavky
26 897 491 €
+Kapitálové výdavky
4 728 720 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 060 600 €
+Dlhodobé záväzky
6 671 219 €
+Krátkodobé záväzky
4 051 955 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
2 500 325 €
+Bankové úvery a výpomoci
2 500 325 €
+Úvery od ŠFRB
6 487 616 €
+Výdavky na splácanie istiny
988 152 €
+Úrokové splátky
138 635 €
+Finančné účty
6 190 409 €
+Neobežný majetok
130 645 385 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
43 047
+Výsledok hospodárenia
808 711 €