Čajkov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:962
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky
E-mail:
postaobec-cajkov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
14,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
13,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-16,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
30,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
337,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
127,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
185,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
33,7 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-130 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
92 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 210 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
66 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Čajkov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
727 040 €
+Kapitálové príjmy
21 567 €
+Bežné výdavky
632 319 €
+Kapitálové výdavky
241 027 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
33 418 €
+Dlhodobé záväzky
220 855 €
+Krátkodobé záväzky
57 830 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
88 149 €
+Bankové úvery a výpomoci
88 149 €
+Úvery od ŠFRB
212 404 €
+Výdavky na splácanie istiny
9 690 €
+Úrokové splátky
2 402 €
+Finančné účty
73 763 €
+Neobežný majetok
2 149 127 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
962
+Výsledok hospodárenia
63 210 €