Žarnovica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:6 374
Okres:Žarnovica
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
mestsky.uradzarnovica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
14,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
12,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
443,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
167,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
209,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
52,4 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-15 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
92 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 852 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
35 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Žarnovica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
4 423 494 €
+Kapitálové príjmy
138 771 €
+Bežné výdavky
3 984 721 €
+Kapitálové výdavky
674 049 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
199 317 €
+Dlhodobé záväzky
2 142 739 €
+Krátkodobé záväzky
467 250 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
588 576 €
+Bankové úvery a výpomoci
588 576 €
+Úvery od ŠFRB
2 145 590 €
+Výdavky na splácanie istiny
163 598 €
+Úrokové splátky
29 469 €
+Finančné účty
780 379 €
+Neobežný majetok
17 980 923 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 374
+Výsledok hospodárenia
221 480 €