Čaka

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,6
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:765
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky
E-mail:
obec_cakastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
28,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-10,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
27,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
397,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
127,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
139,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-109 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
197 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 751 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-35 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Čaka

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
525 955 €
+Kapitálové príjmy
239 868 €
+Bežné výdavky
463 947 €
+Kapitálové výdavky
385 396 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
11 024 €
+Dlhodobé záväzky
1 012 €
+Krátkodobé záväzky
89 634 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
150 668 €
+Bankové úvery a výpomoci
150 668 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
10 362 €
+Úrokové splátky
1 499 €
+Finančné účty
114 305 €
+Neobežný majetok
2 141 669 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
765
+Výsledok hospodárenia
-26 938 €