Želiezovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
4,1
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:6 984
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky
E-mail:
mestozeliezovce.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
21,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
9,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
316,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
228,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
265,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
29,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
25 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
155 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 335 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
79 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Želiezovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
5 556 950 €
+Kapitálové príjmy
443 747 €
+Bežné výdavky
4 883 232 €
+Kapitálové výdavky
944 575 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
190 259 €
+Dlhodobé záväzky
1 453 007 €
+Krátkodobé záväzky
512 357 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 082 761 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 082 761 €
+Úvery od ŠFRB
1 500 857 €
+Výdavky na splácanie istiny
253 221 €
+Úrokové splátky
48 090 €
+Finančné účty
1 171 404 €
+Neobežný majetok
16 168 511 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 984
+Výsledok hospodárenia
550 193 €