Želovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,5
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
2,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 279
Okres:Veľký Krtíš
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obeczelovce.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
30,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
4,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
1,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
138,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
90,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
119,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
29 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
226 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 019 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-4 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Želovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 011 922 €
+Kapitálové príjmy
49 002 €
+Bežné výdavky
964 964 €
+Kapitálové výdavky
59 243 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
25 721 €
+Dlhodobé záväzky
2 378 €
+Krátkodobé záväzky
89 672 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
289 275 €
+Bankové úvery a výpomoci
289 275 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
6 962 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
80 972 €
+Neobežný majetok
1 513 450 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 279
+Výsledok hospodárenia
-5 186 €