Žiar nad Hronom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:19 370
Okres:Žiar nad Hronom
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
msuziar.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
32,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
2,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-13,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
25,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
334,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
385,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
415,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
12,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-110 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
252 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 573 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
4 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Žiar nad Hronom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
15 666 433 €
+Kapitálové príjmy
794 648 €
+Bežné výdavky
13 824 210 €
+Kapitálové výdavky
4 771 583 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
311 902 €
+Dlhodobé záväzky
1 955 248 €
+Krátkodobé záväzky
1 058 835 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
4 886 053 €
+Bankové úvery a výpomoci
4 886 053 €
+Úvery od ŠFRB
1 926 187 €
+Výdavky na splácanie istiny
294 433 €
+Úrokové splátky
32 146 €
+Finančné účty
4 085 923 €
+Neobežný majetok
50 660 081 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
19 370
+Výsledok hospodárenia
83 491 €