Žihárec

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,7
Dlhová služba i
3,6
Bilancia bežného účtu i
4,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 655
Okres:Šaľa
Kraj:Nitriansky
E-mail:
obecziharecmail.t-com.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
26,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
21,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
17,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
11,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
530,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
123,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
166,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
179,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
57 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
224 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 461 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-3 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Žihárec

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 574 447 €
+Kapitálové príjmy
119 518 €
+Bežné výdavky
1 306 968 €
+Kapitálové výdavky
292 717 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
75 523 €
+Dlhodobé záväzky
2 720 686 €
+Krátkodobé záväzky
175 916 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
371 570 €
+Bankové úvery a výpomoci
371 570 €
+Úvery od ŠFRB
2 491 000 €
+Výdavky na splácanie istiny
147 830 €
+Úrokové splátky
44 016 €
+Finančné účty
216 583 €
+Neobežný majetok
7 767 415 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 655
+Výsledok hospodárenia
-5 361 €