Žilina

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
4,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
31,3 %
18,9 %
+Dlhová služba
5,7 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
12,7 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,1 %
0,8 %
+Intenzita investovania
10,6 %
10,1 %
+Čistý majetok
736,7 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
184,5 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
202,8 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
21,7 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
17 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
237 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 595 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
86 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
64 004 715 €
+Kapitálové príjmy
2 154 332 €
+Bežné výdavky
55 875 284 €
+Kapitálové výdavky
8 921 507 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
15 803 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 223 793 €
+Dlhodobé záväzky
17 251 577 €
+Krátkodobé záväzky
6 692 418 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
19 260 364 €
+Bankové úvery a výpomoci
19 260 369 €
+Úvery od ŠFRB
13 352 640 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 158 450 €
+Úrokové splátky
346 997 €
+Finančné účty
12 348 544 €
+Neobežný majetok
464 874 405 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
81 155
+Výsledok hospodárenia
6 948 826 €

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:81 155
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský
E-mail:
msuzazilina.sk