Žilina

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2004 - 2007)

Celkové finančné zdravie i
- / 6
Neurčené
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
-
Dlhová služba i
-
Bilancia bežného účtu i
-
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:81 114
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský
E-mail:
msuzazilina.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
-
-
+Dlhová služba
45,2 %
3,9 %
+Bilancia bežného účtu
10,8 %
10,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,1 %
1,0 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2007)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
15,0 %
-0,4 %
+Intenzita investovania
-9,9 %
10,6 %
+Čistý majetok
-
-
+Okamžitá likvidita
63,6 %
166,6 %
+Pohotová likvidita
-
-
+Úvery od ŠFRB k príjmom
-
-

Indikátory na obyvateľa (2007)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
140 €
 
-1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
-
 
-
+Čistý majetok na obyvateľa
-
 
-
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-
 
-

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Žilina

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
6 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2007)

+Bežné príjmy
57 734 648 €
+Kapitálové príjmy
22 155 580 €
+Bežné výdavky
51 499 568 €
+Kapitálové výdavky
16 418 575 €

Záväzky a pohľadávky (2007)

+Záväzky po splatnosti
65 757 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
-
+Dlhodobé záväzky
18 290 447 €
+Krátkodobé záväzky
15 327 790 €

Úvery a účty (2007)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
76 325 566 €
+Úvery od ŠFRB
-
+Výdavky na splácanie istiny
24 863 839 €
+Úrokové splátky
1 849 764 €
+Finančné účty
9 755 494 €
+Neobežný majetok
323 973 279 €

Ostatné (2007)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
85 477
+Výsledok hospodárenia
-