Žilina

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
2,9 / 6
Nedostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
0,0
Dlhová služba i
3,9
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:81 114
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský
E-mail:
msuzazilina.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
152,4 %
30,1 %
+Dlhová služba
8,4 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
7,5 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,4 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
7,0 %
16,2 %
+Čistý majetok
749,9 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
163,6 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
361,2 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
36,1 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
3 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
867 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 266 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
9 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Žilina

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
6 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
50 275 335 €
+Kapitálové príjmy
5 494 017 €
+Bežné výdavky
46 513 407 €
+Kapitálové výdavky
9 024 531 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
8 343 990 €
+Dlhodobé záväzky
17 608 633 €
+Krátkodobé záväzky
4 222 759 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
73 870 006 €
+Úvery od ŠFRB
17 501 916 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 676 171 €
+Úrokové splátky
1 390 152 €
+Finančné účty
6 907 960 €
+Neobežný majetok
431 078 453 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
85 327
+Výsledok hospodárenia
805 937 €