Žilina

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
2,9 / 6
Nedostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
0,0
Dlhová služba i
4,6
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,9

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:81 114
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský
E-mail:
msuzazilina.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
149,0 %
35,1 %
+Dlhová služba
4,1 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
9,4 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,1 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,2 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
9,2 %
14,4 %
+Čistý majetok
818,7 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
57,2 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
118,3 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
34,9 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
1 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
878 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 828 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-5 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Žilina

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
6 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
48 955 578 €
+Kapitálové príjmy
6 439 578 €
+Bežné výdavky
44 342 204 €
+Kapitálové výdavky
10 954 602 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
65 900 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 074 745 €
+Dlhodobé záväzky
26 318 076 €
+Krátkodobé záväzky
6 660 495 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
66 112 893 €
+Úvery od ŠFRB
17 544 419 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 067 352 €
+Úrokové splátky
993 060 €
+Finančné účty
3 807 040 €
+Neobežný majetok
482 676 801 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
85 252
+Výsledok hospodárenia
-413 152 €