Žilina

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
2,3 / 6
Nedostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
0,9
Dlhová služba i
3,0
Bilancia bežného účtu i
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,9

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:81 114
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský
E-mail:
msuzazilina.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
102,4 %
34,9 %
+Dlhová služba
52,8 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
3,8 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,006 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,0 %
0,2 %
+Intenzita investovania
3,9 %
6,7 %
+Čistý majetok
841,7 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
75,9 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
172,1 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
34,7 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-0 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
589 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 840 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
2 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Žilina

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
6 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
46 479 450 €
+Kapitálové príjmy
1 465 056 €
+Bežné výdavky
44 700 755 €
+Kapitálové výdavky
3 264 709 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
3 169 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 421 675 €
+Dlhodobé záväzky
25 192 952 €
+Krátkodobé záväzky
4 596 509 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
41 884 570 €
+Úvery od ŠFRB
16 966 966 €
+Výdavky na splácanie istiny
24 802 413 €
+Úrokové splátky
1 039 900 €
+Finančné účty
3 490 717 €
+Neobežný majetok
458 672 121 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
85 129
+Výsledok hospodárenia
171 526 €