Žilina

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
3,5 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
1,7
Dlhová služba i
3,5
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,3

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:81 114
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský
E-mail:
msuzazilina.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
85,6 %
25,0 %
+Dlhová služba
7,9 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
9,2 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,06 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
7,6 %
1,4 %
+Intenzita investovania
1,5 %
5,2 %
+Čistý majetok
960,8 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
89,2 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
175,1 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
35,3 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
46 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
488 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 479 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
204 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Žilina

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
6 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
48 906 159 €
+Kapitálové príjmy
606 909 €
+Bežné výdavky
44 409 382 €
+Kapitálové výdavky
1 328 632 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
28 287 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 687 928 €
+Dlhodobé záväzky
24 056 229 €
+Krátkodobé záväzky
5 455 225 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
39 786 246 €
+Bankové úvery a výpomoci
39 786 246 €
+Úvery od ŠFRB
16 388 174 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 677 116 €
+Úrokové splátky
973 171 €
+Finančné účty
4 866 512 €
+Neobežný majetok
489 184 249 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
81 515
+Výsledok hospodárenia
16 609 090 €