Žilina

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
3,8 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
2,1
Dlhová služba i
4,1
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,1

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:81 114
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský
E-mail:
msuzazilina.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
77,1 %
23,5 %
+Dlhová služba
7,0 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
10,7 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,004 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,3 %
2,9 %
+Intenzita investovania
4,3 %
4,9 %
+Čistý majetok
911,8 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
91,8 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
455,5 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
32,3 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
37 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
443 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 239 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
52 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Žilina

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
6 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
49 865 252 €
+Kapitálové príjmy
660 533 €
+Bežné výdavky
44 534 369 €
+Kapitálové výdavky
2 817 518 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
1 966 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
21 654 992 €
+Dlhodobé záväzky
27 294 752 €
+Krátkodobé záväzky
5 953 168 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
37 688 033 €
+Bankové úvery a výpomoci
37 688 033 €
+Úvery od ŠFRB
15 798 636 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 687 862 €
+Úrokové splátky
731 487 €
+Finančné účty
5 462 948 €
+Neobežný majetok
489 669 033 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
85 129
+Výsledok hospodárenia
4 429 613 €