Žilina

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
4,3 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,0
Dlhová služba i
4,6
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,7

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:81 114
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský
E-mail:
msuzazilina.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
59,7 %
21,5 %
+Dlhová služba
6,7 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
10,0 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,010 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
9,0 %
0,7 %
+Intenzita investovania
0,7 %
6,7 %
+Čistý majetok
817,5 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
153,9 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
228,4 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
30,5 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
56 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
349 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 789 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
37 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Žilina

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
6 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
50 573 141 €
+Kapitálové príjmy
1 726 652 €
+Bežné výdavky
45 508 141 €
+Kapitálové výdavky
2 059 613 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
4 982 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 001 995 €
+Dlhodobé záväzky
25 955 357 €
+Krátkodobé záväzky
5 370 845 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
29 749 633 €
+Bankové úvery a výpomoci
29 749 633 €
+Úvery od ŠFRB
15 198 724 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 698 236 €
+Úrokové splátky
667 578 €
+Finančné účty
8 265 678 €
+Neobežný majetok
439 905 822 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
85 129
+Výsledok hospodárenia
3 144 979 €