Žilina

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,4
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
4,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:81 114
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský
E-mail:
msuzazilina.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
51,2 %
23,6 %
+Dlhová služba
6,5 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
17,5 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,08 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,2 %
1,7 %
+Intenzita investovania
10,9 %
8,6 %
+Čistý majetok
850,4 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
127,6 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
322,6 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
28,9 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
45 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
318 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 285 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
139 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Žilina

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
6 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
56 475 718 €
+Kapitálové príjmy
3 035 567 €
+Bežné výdavky
46 611 207 €
+Kapitálové výdavky
9 215 177 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
38 656 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
14 751 345 €
+Dlhodobé záväzky
25 495 832 €
+Krátkodobé záväzky
7 564 848 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
27 651 316 €
+Bankové úvery a výpomoci
28 361 887 €
+Úvery od ŠFRB
14 592 631 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 704 416 €
+Úrokové splátky
573 633 €
+Finančné účty
9 652 463 €
+Neobežný majetok
458 965 112 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
81 382
+Výsledok hospodárenia
11 327 076 €