Žilina

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
4,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:81 114
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský
E-mail:
msuzazilina.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
23,2 %
20,2 %
+Dlhová služba
6,5 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,3 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,07 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
20,7 %
7,3 %
+Intenzita investovania
-9,1 %
4,1 %
+Čistý majetok
797,7 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
201,4 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
219,2 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
24,8 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
185 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
237 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 543 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
103 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Žilina

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
6 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
61 632 049 €
+Kapitálové príjmy
10 818 284 €
+Bežné výdavky
52 228 736 €
+Kapitálové výdavky
5 217 982 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
36 859 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 136 809 €
+Dlhodobé záväzky
18 301 123 €
+Krátkodobé záväzky
6 413 787 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
20 355 639 €
+Bankové úvery a výpomoci
20 355 639 €
+Úvery od ŠFRB
13 977 747 €
+Výdavky na splácanie istiny
12 045 024 €
+Úrokové splátky
480 302 €
+Finančné účty
12 920 142 €
+Neobežný majetok
462 245 999 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
81 273
+Výsledok hospodárenia
8 404 005 €