Žilina

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
4,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:81 114
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský
E-mail:
msuzazilina.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
31,2 %
18,8 %
+Dlhová služba
6,9 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
12,7 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,03 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,1 %
0,8 %
+Intenzita investovania
10,6 %
10,1 %
+Čistý majetok
736,7 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
184,5 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
202,8 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
21,7 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
17 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
237 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 595 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
86 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Žilina

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
6 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
64 004 715 €
+Kapitálové príjmy
2 154 332 €
+Bežné výdavky
55 875 284 €
+Kapitálové výdavky
8 921 507 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
15 803 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 223 793 €
+Dlhodobé záväzky
17 251 577 €
+Krátkodobé záväzky
6 692 418 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
19 251 848 €
+Bankové úvery a výpomoci
19 260 369 €
+Úvery od ŠFRB
13 352 640 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 158 450 €
+Úrokové splátky
346 997 €
+Finančné účty
12 348 544 €
+Neobežný majetok
464 874 405 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
81 155
+Výsledok hospodárenia
6 948 826 €