Žilina

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,2
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
4,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,8

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:81 114
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský
E-mail:
msuzazilina.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
36,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,05 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,02 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
16,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
711,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
181,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
210,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
19,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-22 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
285 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 611 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
18 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Žilina

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
6 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
69 669 078 €
+Kapitálové príjmy
1 950 531 €
+Bežné výdavky
59 944 166 €
+Kapitálové výdavky
13 422 989 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
34 410 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
10 177 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 277 140 €
+Dlhodobé záväzky
16 106 501 €
+Krátkodobé záväzky
7 755 141 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
23 154 290 €
+Bankové úvery a výpomoci
23 160 892 €
+Úvery od ŠFRB
12 718 767 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 775 216 €
+Úrokové splátky
327 795 €
+Finančné účty
14 058 379 €
+Neobežný majetok
467 646 728 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
81 114
+Výsledok hospodárenia
1 495 640 €