Žitná - Radiša

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
4,8
Bilancia bežného účtu i
2,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
10,0 %
18,9 %
+Dlhová služba
0,3 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
-0,3 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,2 %
0,8 %
+Intenzita investovania
0,9 %
10,1 %
+Čistý majetok
161,0 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
40,4 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
172,6 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-5 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
45 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
725 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
13 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
179 298 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
179 832 €
+Kapitálové výdavky
1 700 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
9 743 €
+Dlhodobé záväzky
345 €
+Krátkodobé záväzky
7 367 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
20 500 €
+Bankové úvery a výpomoci
20 500 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
523 €
+Finančné účty
2 976 €
+Neobežný majetok
347 086 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
454
+Výsledok hospodárenia
6 086 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:454
Okres:Bánovce nad Bebravou
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
ou.zitna.radisamail.t-com.sk