Župkov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2005 - 2008)

Celkové finančné zdravie i
- / 6
Neurčené
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
-
Dlhová služba i
-
Bilancia bežného účtu i
-
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-
Údaje o dlhu obce boli 3.8.2012 opravené na základe poskytnutých dokladov od starostu obce, ktoré potvrdili, že pôvodné údaje od MF SR neboli správne.

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:864
Okres:Žarnovica
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obecnyuradzupkov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
-
-
+Dlhová služba
0,3 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
-3,1 %
10,3 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2008)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-206,2 %
-1,4 %
+Intenzita investovania
203,3 %
11,8 %
+Čistý majetok
-
-
+Okamžitá likvidita
4 059,1 %
217,1 %
+Pohotová likvidita
4 424,7 %
336,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
-
-

Indikátory na obyvateľa (2008)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-1 301 €
 
-5 €
+Celkový dlh na obyvateľa
-
 
-
+Čistý majetok na obyvateľa
-
 
-
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
15 €
 
26 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Župkov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2008)

+Bežné príjmy
453 827 €
+Kapitálové príjmy
365 €
+Bežné výdavky
467 769 €
+Kapitálové výdavky
923 056 €

Záväzky a pohľadávky (2008)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
7 037 €
+Dlhodobé záväzky
858 627 €
+Krátkodobé záväzky
1 925 €

Úvery a účty (2008)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
60 645 €
+Úvery od ŠFRB
-
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
1 261 €
+Finančné účty
78 138 €
+Neobežný majetok
1 086 603 €

Ostatné (2008)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
720
+Výsledok hospodárenia
10 755 €