Župkov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
3,0 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
0,0
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-
Údaje o dlhu obce boli 3.8.2012 opravené na základe poskytnutých dokladov od starostu obce, ktoré potvrdili, že pôvodné údaje od MF SR neboli správne.

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:864
Okres:Žarnovica
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obecnyuradzupkov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
248,4 %
30,1 %
+Dlhová služba
11,2 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
22,4 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-61,9 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
203,2 %
16,2 %
+Čistý majetok
567,9 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
198,4 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
209,6 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
200,6 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-1 521 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
1 540 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 521 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
136 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Župkov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
615 972 €
+Kapitálové príjmy
1 182 269 €
+Bežné výdavky
477 771 €
+Kapitálové výdavky
2 434 176 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
9 898 €
+Dlhodobé záväzky
1 810 773 €
+Krátkodobé záväzky
88 851 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
226 944 €
+Úvery od ŠFRB
910 471 €
+Výdavky na splácanie istiny
46 506 €
+Úrokové splátky
4 104 €
+Finančné účty
176 310 €
+Neobežný majetok
3 528 354 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
732
+Výsledok hospodárenia
99 671 €