Župkov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
4,4
Bilancia bežného účtu i
4,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0
Údaje o dlhu obce boli 3.8.2012 opravené na základe poskytnutých dokladov od starostu obce, ktoré potvrdili, že pôvodné údaje od MF SR neboli správne.

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:872
Okres:Žarnovica
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obecnyuradzupkov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
18,9 %
+Dlhová služba
11,0 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
13,2 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,3 %
0,8 %
+Intenzita investovania
9,9 %
10,1 %
+Čistý majetok
442,2 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
267,6 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
305,9 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
189,4 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
40 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 490 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
71 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Župkov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
1 058 881 €
+Kapitálové príjmy
8 706 €
+Bežné výdavky
919 313 €
+Kapitálové výdavky
113 407 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
19 075 €
+Dlhodobé záväzky
2 056 044 €
+Krátkodobé záväzky
49 777 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
206 597 €
+Úvery od ŠFRB
2 050 376 €
+Výdavky na splácanie istiny
104 929 €
+Úrokové splátky
14 415 €
+Finančné účty
133 198 €
+Neobežný majetok
4 659 354 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
872
+Výsledok hospodárenia
62 194 €