Župkov

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
4,4
Bilancia bežného účtu i
4,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0
Údaje o dlhu obce boli 3.8.2012 opravené na základe poskytnutých dokladov od starostu obce, ktoré potvrdili, že pôvodné údaje od MF SR neboli správne.

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
18,9 %
+Dlhová služba
11,0 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
13,2 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,3 %
0,8 %
+Intenzita investovania
9,9 %
10,1 %
+Čistý majetok
442,2 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
267,6 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
305,9 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
189,4 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
40 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 490 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
71 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
1 058 881 €
+Kapitálové príjmy
8 706 €
+Bežné výdavky
919 313 €
+Kapitálové výdavky
113 407 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
19 075 €
+Dlhodobé záväzky
2 056 044 €
+Krátkodobé záväzky
49 777 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
206 597 €
+Úvery od ŠFRB
2 050 376 €
+Výdavky na splácanie istiny
104 929 €
+Úrokové splátky
14 415 €
+Finančné účty
133 198 €
+Neobežný majetok
4 659 354 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
872
+Výsledok hospodárenia
62 194 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:872
Okres:Žarnovica
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obecnyuradzupkov.sk