Čakany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
4,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:629
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
ocucakanystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
3,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
2,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
13,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
14,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
654,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
88,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
90,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-3 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
14 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 934 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
172 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Čakany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
302 918 €
+Kapitálové príjmy
100 576 €
+Bežné výdavky
261 774 €
+Kapitálové výdavky
143 478 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
441 €
+Dlhodobé záväzky
2 226 €
+Krátkodobé záväzky
34 249 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
9 063 €
+Bankové úvery a výpomoci
9 063 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
5 160 €
+Úrokové splátky
292 €
+Finančné účty
30 430 €
+Neobežný majetok
1 826 284 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
629
+Výsledok hospodárenia
108 059 €