Častá

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 233
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský
E-mail:
obeccastastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
14,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
4,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
538,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
226,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
228,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
6,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
44 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
103 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 862 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
36 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Častá

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 661 486 €
+Kapitálové príjmy
56 832 €
+Bežné výdavky
1 489 670 €
+Kapitálové výdavky
131 509 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 525 €
+Dlhodobé záväzky
109 734 €
+Krátkodobé záväzky
177 106 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
229 200 €
+Bankové úvery a výpomoci
229 200 €
+Úvery od ŠFRB
109 934 €
+Výdavky na splácanie istiny
43 452 €
+Úrokové splátky
7 839 €
+Finančné účty
400 768 €
+Neobežný majetok
8 452 949 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 233
+Výsledok hospodárenia
79 489 €