Častá

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 212
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský
E-mail:
obeccastastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
17,2 %
18,9 %
+Dlhová služba
3,1 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
11,5 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,6 %
0,8 %
+Intenzita investovania
10,8 %
10,1 %
+Čistý majetok
550,1 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
336,5 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
345,8 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
7,3 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
4 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
122 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 913 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
49 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Častá

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
1 601 268 €
+Kapitálové príjmy
137 565 €
+Bežné výdavky
1 417 898 €
+Kapitálové výdavky
311 040 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
9 096 €
+Dlhodobé záväzky
112 738 €
+Krátkodobé záväzky
98 300 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
269 794 €
+Bankové úvery a výpomoci
269 794 €
+Úvery od ŠFRB
115 563 €
+Výdavky na splácanie istiny
41 469 €
+Úrokové splátky
7 943 €
+Finančné účty
330 827 €
+Neobežný majetok
8 591 366 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 212
+Výsledok hospodárenia
108 994 €