Častá

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
17,2 %
18,9 %
+Dlhová služba
3,1 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
11,5 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,6 %
0,8 %
+Intenzita investovania
10,8 %
10,1 %
+Čistý majetok
550,1 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
336,5 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
345,8 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
7,3 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
4 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
122 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 913 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
49 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
1 601 268 €
+Kapitálové príjmy
137 565 €
+Bežné výdavky
1 417 898 €
+Kapitálové výdavky
311 040 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
9 096 €
+Dlhodobé záväzky
112 738 €
+Krátkodobé záväzky
98 300 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
269 794 €
+Bankové úvery a výpomoci
269 794 €
+Úvery od ŠFRB
115 563 €
+Výdavky na splácanie istiny
41 469 €
+Úrokové splátky
7 943 €
+Finančné účty
330 827 €
+Neobežný majetok
8 591 366 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 212
+Výsledok hospodárenia
108 994 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 212
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský
E-mail:
obeccastastonline.sk