Častá

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
4,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 233
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský
E-mail:
obeccastastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
30,1 %
+Dlhová služba
1,1 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
15,2 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,5 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
10,8 %
16,2 %
+Čistý majetok
281,3 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
235,2 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
255,5 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
15,8 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
22 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 276 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
21 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Častá

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
1 068 898 €
+Kapitálové príjmy
488 €
+Bežné výdavky
906 237 €
+Kapitálové výdavky
115 511 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
16 000 €
+Dlhodobé záväzky
155 158 €
+Krátkodobé záväzky
78 680 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
154 831 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 790 €
+Úrokové splátky
6 906 €
+Finančné účty
185 030 €
+Neobežný majetok
2 578 059 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 166
+Výsledok hospodárenia
44 902 €