Častá

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 233
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský
E-mail:
obeccastastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
16,8 %
25,0 %
+Dlhová služba
4,5 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
3,5 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,3 %
1,4 %
+Intenzita investovania
0,2 %
5,2 %
+Čistý majetok
307,9 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
231,1 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
239,0 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
13,4 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
16 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
82 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 513 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-31 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Častá

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
1 069 340 €
+Kapitálové príjmy
10 603 €
+Bežné výdavky
1 031 901 €
+Kapitálové výdavky
12 432 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
7 606 €
+Dlhodobé záväzky
143 352 €
+Krátkodobé záväzky
97 040 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
178 124 €
+Bankové úvery a výpomoci
178 124 €
+Úvery od ŠFRB
142 627 €
+Výdavky na splácanie istiny
35 539 €
+Úrokové splátky
12 646 €
+Finančné účty
224 283 €
+Neobežný majetok
3 226 184 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 163
+Výsledok hospodárenia
-66 218 €