Častá

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 233
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský
E-mail:
obeccastastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
6,7 %
23,6 %
+Dlhová služba
3,8 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
6,3 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,0 %
1,7 %
+Intenzita investovania
-12,4 %
8,6 %
+Čistý majetok
538,1 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
172,6 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
175,3 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
11,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
118 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
35 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 848 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
1 217 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Častá

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
1 371 976 €
+Kapitálové príjmy
2 907 430 €
+Bežné výdavky
1 285 886 €
+Kapitálové výdavky
2 737 328 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
8 054 €
+Dlhodobé záväzky
133 072 €
+Krátkodobé záväzky
298 355 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
84 344 €
+Bankové úvery a výpomoci
84 344 €
+Úvery od ŠFRB
126 130 €
+Výdavky na splácanie istiny
36 209 €
+Úrokové splátky
7 288 €
+Finančné účty
515 077 €
+Neobežný majetok
5 773 777 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 176
+Výsledok hospodárenia
2 648 252 €