Častá

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 233
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský
E-mail:
obeccastastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
13,9 %
20,2 %
+Dlhová služba
3,1 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,0 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-9,0 %
7,3 %
+Intenzita investovania
35,3 %
4,1 %
+Čistý majetok
640,3 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
112,0 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
114,6 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
8,8 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-166 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
86 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 966 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
37 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Častá

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
1 573 333 €
+Kapitálové príjmy
2 520 336 €
+Bežné výdavky
1 384 985 €
+Kapitálové výdavky
3 076 170 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 457 €
+Dlhodobé záväzky
117 905 €
+Krátkodobé záväzky
243 098 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
207 796 €
+Bankové úvery a výpomoci
207 796 €
+Úvery od ŠFRB
120 971 €
+Výdavky na splácanie istiny
36 419 €
+Úrokové splátky
6 558 €
+Finančné účty
272 203 €
+Neobežný majetok
8 716 792 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 215
+Výsledok hospodárenia
82 701 €