Častkov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,4 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
2,1
Dlhová služba i
3,7
Bilancia bežného účtu i
5,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:583
Okres:Senica
Kraj:Trnavský
E-mail:
obeccastkovcentrum.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
78,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
19,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
18,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
19,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-3,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
495,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
318,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
329,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
68,8 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
139 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
456 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 874 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
95 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Častkov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
378 459 €
+Kapitálové príjmy
37 281 €
+Bežné výdavky
309 272 €
+Kapitálové výdavky
25 365 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 518 €
+Dlhodobé záväzky
234 471 €
+Krátkodobé záväzky
29 921 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
265 768 €
+Bankové úvery a výpomoci
265 842 €
+Úvery od ŠFRB
232 508 €
+Výdavky na splácanie istiny
39 512 €
+Úrokové splátky
12 296 €
+Finančné účty
95 153 €
+Neobežný majetok
1 848 406 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
583
+Výsledok hospodárenia
55 274 €