Čata

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:985
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky
E-mail:
catanextra.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
11,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
6,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-11,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
20,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
255,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
353,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
378,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-100 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
80 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 719 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
20 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Čata

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
710 550 €
+Kapitálové príjmy
125 825 €
+Bežné výdavky
663 740 €
+Kapitálové výdavky
270 759 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
11 466 €
+Dlhodobé záväzky
3 126 €
+Krátkodobé záväzky
44 278 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
78 365 €
+Bankové úvery a výpomoci
78 365 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 000 €
+Úrokové splátky
124 €
+Finančné účty
156 290 €
+Neobežný majetok
1 618 447 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
985
+Výsledok hospodárenia
19 688 €