Čechy

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,3 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,2
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
2,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:307
Okres:Nové Zámky
Kraj:Nitriansky
E-mail:
obec.cechystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
35,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
-6,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-42,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
51,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
206,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
234,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
283,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-239 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
208 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 203 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-40 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Čechy

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
127 740 €
+Kapitálové príjmy
44 657 €
+Bežné výdavky
135 860 €
+Kapitálové výdavky
110 039 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 048 €
+Dlhodobé záväzky
1 384 €
+Krátkodobé záväzky
6 151 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
63 780 €
+Bankové úvery a výpomoci
63 780 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
291 €
+Finančné účty
14 407 €
+Neobežný majetok
420 104 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
307
+Výsledok hospodárenia
-12 320 €