Čelovce

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
4,1
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
8,8 %
18,9 %
+Dlhová služba
0,0 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
23,5 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,9 %
0,8 %
+Intenzita investovania
21,6 %
10,1 %
+Čistý majetok
486,9 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
349,7 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
363,9 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
5 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
22 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 217 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
55 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
83 777 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
64 082 €
+Kapitálové výdavky
18 114 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
748 €
+Dlhodobé záväzky
36 €
+Krátkodobé záväzky
5 291 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
7 094 €
+Bankové úvery a výpomoci
7 094 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
38 €
+Finančné účty
18 504 €
+Neobežný majetok
383 048 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
324
+Výsledok hospodárenia
17 866 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:324
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
celovcenextra.sk

Hospodárenie podobne veľkých obcí

1Belince
2Kučín
3Lipovník
4Janov
5Kotmanová
6Ladmovce
7Leľa
8Miklušovce
9Píla
10Rakytník