Čelovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
4,1
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:324
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
celovcenextra.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
8,8 %
18,9 %
+Dlhová služba
0,0 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
23,5 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,9 %
0,8 %
+Intenzita investovania
21,6 %
10,1 %
+Čistý majetok
486,9 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
349,7 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
363,9 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
5 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
22 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 217 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
55 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Čelovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
83 777 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
64 082 €
+Kapitálové výdavky
18 114 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
748 €
+Dlhodobé záväzky
36 €
+Krátkodobé záväzky
5 291 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
7 094 €
+Bankové úvery a výpomoci
7 094 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
38 €
+Finančné účty
18 504 €
+Neobežný majetok
383 048 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
324
+Výsledok hospodárenia
17 866 €