Čereňany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 657
Okres:Prievidza
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
cerenanycerenany.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
8,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
13,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-57,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
73,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
734,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
64,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
79,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
91,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-296 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
41 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 504 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
37 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Čereňany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
825 894 €
+Kapitálové príjmy
25 340 €
+Bežné výdavky
711 965 €
+Kapitálové výdavky
629 307 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
19 963 €
+Dlhodobé záväzky
697 080 €
+Krátkodobé záväzky
137 760 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
68 369 €
+Bankové úvery a výpomoci
68 369 €
+Úvery od ŠFRB
720 304 €
+Výdavky na splácanie istiny
34 910 €
+Úrokové splátky
13 613 €
+Finančné účty
89 025 €
+Neobežný majetok
5 762 743 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 657
+Výsledok hospodárenia
61 853 €