Čerhov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
4,1
Bilancia bežného účtu i
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:760
Okres:Trebišov
Kraj:Košický
E-mail:
obeccerhovzoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
24,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
29,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
6,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
1,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
228,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
160,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
166,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
57 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
276 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 579 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
66 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Čerhov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
901 115 €
+Kapitálové príjmy
216 453 €
+Bežné výdavky
841 935 €
+Kapitálové výdavky
232 585 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 607 €
+Dlhodobé záväzky
5 785 €
+Krátkodobé záväzky
58 809 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
209 623 €
+Bankové úvery a výpomoci
209 623 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
93 260 €
+Úrokové splátky
5 435 €
+Finančné účty
94 123 €
+Neobežný majetok
2 081 570 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
760
+Výsledok hospodárenia
49 823 €