Červený Kláštor

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
2,9
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:234
Okres:Kežmarok
Kraj:Prešovský
E-mail:
obeccksinet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
61,6 %
30,1 %
+Dlhová služba
0,2 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
9,9 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-36,1 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
53,6 %
16,2 %
+Čistý majetok
813,4 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
760,7 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
771,7 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-264 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
371 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 901 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
64 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Červený Kláštor

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
136 062 €
+Kapitálové príjmy
29 067 €
+Bežné výdavky
122 656 €
+Kapitálové výdavky
102 057 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
879 €
+Dlhodobé záväzky
1 071 €
+Krátkodobé záväzky
7 992 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
82 740 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
227 €
+Finančné účty
60 798 €
+Neobežný majetok
1 130 565 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
226
+Výsledok hospodárenia
14 454 €