Červený Kláštor

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
3,7 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
2,7
Dlhová služba i
2,7
Bilancia bežného účtu i
2,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:234
Okres:Kežmarok
Kraj:Prešovský
E-mail:
obeccksinet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
66,3 %
35,1 %
+Dlhová služba
54,9 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
-6,7 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-11,9 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
32,2 %
14,4 %
+Čistý majetok
902,9 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
131,7 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
187,3 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-210 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
394 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 364 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-152 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Červený Kláštor

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
123 524 €
+Kapitálové príjmy
279 773 €
+Bežné výdavky
131 815 €
+Kapitálové výdavky
319 486 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
7 277 €
+Dlhodobé záväzky
88 €
+Krátkodobé záväzky
13 082 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
90 055 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
74 067 €
+Úrokové splátky
644 €
+Finančné účty
17 228 €
+Neobežný majetok
1 301 360 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
229
+Výsledok hospodárenia
-34 813 €