Červený Kláštor

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
0,3
Bilancia bežného účtu i
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:234
Okres:Kežmarok
Kraj:Prešovský
E-mail:
obeccksinet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
9,2 %
34,9 %
+Dlhová služba
66,3 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
12,9 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
42,2 %
0,2 %
+Intenzita investovania
-50,7 %
6,7 %
+Čistý majetok
1 033,1 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
321,5 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
328,8 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
400 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
50 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 548 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-75 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Červený Kláštor

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
144 573 €
+Kapitálové príjmy
73 293 €
+Bežné výdavky
125 855 €
+Kapitálové výdavky
0 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
457 €
+Dlhodobé záväzky
1 204 €
+Krátkodobé záväzky
6 328 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
10 200 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
79 855 €
+Úrokové splátky
1 990 €
+Finančné účty
20 347 €
+Neobežný majetok
1 267 138 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
230
+Výsledok hospodárenia
-17 167 €